“Lichaam, geest en emoties als totaliteit in balans”

Wat is klassieke homeopathie?

Klassieke homeopathie is een systematische methode, die berust op natuurwetten, om de eigen levenskracht van een lichaam te stimuleren om zodoende een ontstaand probleem te genezen.

Bij Klassieke homeopathie wordt gekeken naar een samenhang van klachten en symptomen. Iedere behandeling is op de patiënt individueel afgestemd. Tijdens  een consult wordt deze samenhang in kaart gebracht.

Deze manier van werken is gebaseerd op de ideeën van de grondlegger van de Klassieke Homeopathie, Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Hahnemann ontdekte dat alleen een klacht behandelen niet genoeg is. Om de problemen daadwerkelijk op te lossen moet op een dieper niveau naar de patiënt worden gekeken. Volgens de Klassieke homeopathie zijn er namelijk verschillende factoren die invloed hebben op het ontstaan van klachten. En omdat ieder mens uniek is verschillen deze factoren ook per patiënt.

Zonder levenskracht zou het lichaam niet in stand kunnen worden gehouden. Een klein wondje groeit ‘vanzelf’ weer dicht, cellen sterven af en nieuwe cellen wordt aangemaakt en bij een goede gezondheid zal het lichaam zelf afrekenen met virussen, bacteriën en dergelijke.
Homeopathie kan bij vrijwel alle klachten worden toegepast en op elke leeftijd. Het kan vele, maar niet alle, aandoeningen helpen genezen. Uiteraard zijn de omstandigheden heel belangrijk. Indien deze niet ideaal zijn zal geen enkele behandeling voor 100% het probleem kunnen oplossen.

Meer weten over homeopathie?

Neem dan contact met ons op voor vrijblijvende informatie. De onderstaande artikelen en filmpjes geven ook nadere toelichting: